Urška Bonin, Vodja Oddelka za mlade bralce

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

Knjižnica Koper, Oddelek za mlade bralce, Verdijeva 2, 6000 Koper