PRAVILA

Nosilec bralnega tekmovanja, namenjenega vsem petošolcem in šestošolcem občine Koper, je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v nadaljevanju organizator.

Osnovne šole se morajo k tekmovanju prijaviti ter organizatorju izročiti pisno izjavo na uradnem dokumentu svoje ustanove.

Organizator bo vsaki sodelujoči šoli priskrbel prostostoječ knjižni regal ter vsaj po 1 natisnjen izvod vseh naslovov vključenih v tekmovanje z izjemo tistih, ki so žal razprodani in iz tega razloga nedobavljivi v zadostni količini ter tistih, ki so dostopni tudi v e-obliki.

Ustanove vključene v tekmovanje oz. odgovorne osebe iz le-teh so dolžne priskrbeti primeren prostor znotraj ustanove, kjer se bo regal s knjigami nahajal in bil ves čas tekmovanja na voljo sodelujočim učencem.
Odgovorne osebe so dolžne tudi skrbeti za zbirke v smislu preprečevanja namernega uničevanja, odtujitve ali druge malomarnosti, zaradi ohranitve zbirke kot celote tudi bodočim bralcem.

Tekmovanje se prične v oktobru in zaključi na slovenski kulturni praznik 8. februarja. Učenci bodo tako imeli štiri mesece časa, da preberejo vsaj eno knjigo.

V branju tekmujete kot razred in ne kot posamezniki.
Vsak izmed učencev posameznega oddelka mora prebrati vsaj 1 knjigo, kar je pogoj, da je razred oz. posamezen oddelek uvrščen med možne zmagovalce. V nasprotnem primeru je razred diskvalificiran in se ne more uvrstiti v končni izbor.

Učenci so dolžni ob vsaki prebrani knjigi podati tudi svoje mnenje in ga objaviti na spletni strani bralnega tekmovanja. Za ta namen bodo vsi sodelujoči prejeli izkaznice z gesli oz. kodami, pod katerimi bodo na spletu objavljali.

Organizator lahko v teku tekmovanja izvede naključno preverjanje prebranega gradiva v obliki tri ali veččlanske komisije in na ta način izvaja nadzor nad samim potekom tekmovanja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti se dotični razred diskvalificira. Sklep komisije je dokončen brez možnosti pritožbe.

Pri beleženju rezultatov se upošteva povprečje prebranih knjig na razred, torej število prebranih knjig deljeno s številom učencev v posameznem oddelku.

Beleženje rezultatov se bo izvajalo preko spletnega vprašalnika, do katerega imajo dostop samo odgovorne osebe. Le te so na posameznih šolah dolžne preverjati pri svojih učencih ali je bilo gradivo prebrano (ustna preverjanja, obnove, vprašanja o vsebini ipd.) po ustaljeni metodi, ki se izvaja za opravljanje bralne značke.

Na spletni strani bralnega tekmovanja bodo vedno na voljo ažurni rezultati, kjer boste lahko spremljali vaš napredek.

Nagrada za zmagovalni razred je enodnevni izlet. Nagrajuje se tudi posameznike, ki so prebrali največ knjig, ter tiste, ki so objavili najboljše komentarje k prebranim knjigam.

Glede na dogovor s posamezno ustanovo, se bodo prebrane knjige upoštevale tudi za opravljanje bralne značke.

Za potrebe zagotavljanja nemotenega poteka bralnega tekmovanja si organizator pridružuje pravico do dopolnitev pravil sodelovanja.