Tomaž Vrabič

je slovenski mladinski pisatelj, pesnik in fotograf. Rodil se je leta 1954 v Ljubljani. Po poklicu je magister arhitekture.Veliko je potoval po svetu.
Zadnje desetletje piše prozo in poezijo za najmlajše. Več njegovih pesmi so uglasbili sodobni slovenski skladatelji. Napisal pa je tudi besedilo za dve lutkovni igri.
Leta 1995 je v Celovcu izšlo njegovo prvo samostojno literarno delo, in sicer Oblak mlinar in pobeglo zdravje v slovenski in slovensko/nemški različici.

Vir:
Ljubica Karim Rodošek: Spremna beseda, str. 60, v: Tomaž Vrabič: Kolodvor letnih časov, Karantanija, 2006.
Wikipedia: https://sl.wikipedia.org/wiki/Toma%C5%BE_Vrabi%C4%8D